Apie mus

Akumuliatoriukaina.lt komanda informuoja, jog akumuliatoriuose yra itin pavojingų medžiagų gamtai ir žmonių sveikatai. Todėl vykdome svarbią misiją ir senų akumuliatorių atliekas superkame. Niekada neišmeskite akumuliatoriaus kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis! Visą svarbią informaciją apie atliekų surinkimo taškus, perdirbimo galimybes rasite savivaldybių
aplinkosaugos skyriuose, akumuliatorių pardavimo padaliniuose, Aplinkos ministerijos
tinklalapyje bei Mūsų tinklalapyje.
Perdirbimo svarba

Mes siūlome iš seno nebenaudojamo akumuliatoriaus užsidirbti!

Akumuliatorių atliekų pavojingumasSenuose akumuliatoriuose esančios pavojingos medžiagos kenkia aplinkai ir sveikatai:
Švino rūgštiniai akumuliatoriai – tai atlieka, turinti daug pavojingų cheminių medžiagų: sunkiųjų
metalų ir elektrolito. Dėl sunkiaisiais
metalais ir kitomis pavojingomis medžiagomis užterštos aplinkos daugėja odos infekcijų,
onkologinių bei kvėpavimo takų ligų, kraujotakos, imuninės, nervų sistemos bei kitų sutrikimų.

Netinkamai tvarkomi seni akumuliatoriai irimo proceso metu ar pažeidus akumuliatoriaus
korpusą, į aplinką išskiria daug pavojingų medžiagų. Pavojingos medžiagos užteršia gruntinius
vandenis, nuodija dirvožemį, augalus, daro neigiamą poveikį žmogaus sveikatai.

Akumuliatorių atliekos turi būti renkamos atskirai:
Baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, tam skirtuose specialiuose
konteineriuose, statinėse, dėžutėse ar kitokiose talpyklose. Pavojingų atliekų šalinimas kartu su
nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis yra uždraustas ir reglamentuojamas teisės aktų.

Akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemos

Lietuvoje vyrauja gerai veikianti pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo sistema, švininiai – rūgštiniai akumuliatoriai tinkamai
perdirbami.

Plačiau
Vartotojas nebenaudojamą akumuliatorių gali priduoti atliekų tvarkytojui į specialiai pažymėtą surinkimo vietą arba atiduoti akumuliatorių platinimo vietoje, bet Mes nesiūlome nemokaimai paimti iš Jūsų akumuliatoriaus Mes siūlome iš seno nebenaudojamo aumuliatoriaus užsidirbti!

Nemokamai
Iš gyventojų pavojingos atliekos surenkamos nemokamai, nereikalaujant pirkti naujo akumuliatoriaus. Taipogi akumuliatorius bei jų atliekas galima priduoti ir į savivaldybės stambiagabaričių atliekų aikšteles.

Gamtinių išteklių tausojimas

Tinkamas akumuliatorių laužo išrūšiavimas, surinkimas, tvarkymas ir perdirbimas saugo
aplinką ir tausoja gamtinius išteklius. ŠVINAS, PLASTIKAS, SIEROS RŪGŠTIS, CHEMINĖS MEDŽIAGOS Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, švino plokšteles savo viduje turintys akumuliatoriai turi būti surenkami ir perdirbami taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas atliekas likusias išardžius akumuliatorių. Didžioji dalis šone išvardintų medžiagų grįžta atgal į rinką ir pasitarnauja naujų akumuliatorių gamyboje. Iš plastiko gaminami naui korpusai akumuliatoriams, švino plokštelės išlydomos ir pagaminamos naujos. Atliekos kurių neįmanoma perdirbti šalinamos aplinkai sugiu būdu jas nukenksminant. Atsakingai renkant senus akumuliatorius ir juos perdirbant, taupomi gamtos resursai – taip saugant gamtą ir paliekant išteklius ateities kartoms.